STA PT1600 TG-DSC/DTA (STA Simultane Termal Analiz)Derecelendirme 0,00. Toplam oy 0.


Fiyat: 0,00 TL


Bookmark and Share


Modüler yapıdaki STA PT1600  Linseis’ın üretmiş olduğu en son termobalance cihazıdır. Sistem birbirinden bağımsız olarak TG ve DSC’nin en yüksek çözünürlükte yüksek vakum kabiliyeti ve TG akım dengesinin birleşmesini bir arada sunuyor. Sistemin fırınları isteğe bağlı olarak farklı ölçüm sistemleri ve numune penleri ile birlikte    (-150°C den 2400°C) ye kadar değiştirilebiliyor. Birçok garantili opsiyonel aksesuar ile birlikte bütün uygulamalar için mükemmel ayarlamalar yapılabilir.

STA PT 1600  ve  STA PT1600 HiRes ,termobalansın hassasiyetini ve doğru  diferansiyel taramalı kalorimetri  ölçümünü bir arada sunuyor. Bir çok TG , TG-DTA ve TG-DSC numune tutucusu farklı reaksiyonların belirlenmesi , geçiş sıcaklığı , entalpi ve özgül ısının belirlenmesi için kullanılabilir.
Cihazın vakumunun dizaynına bağlı olarak statik ve dinamik atmosferlerde çalışma yapmak mümkün. Opsiyonel olarak gaz kontrol kutusu ve vakum pompası bağlanabilir. Gaz analizleri entegre edilebilir QMS,FTIR ya da EGA ile mümkün.

STA PT1600 HP  5 bar basınca kadar buhar jeneratörü , gaz kutusu vb bir çok opsiyonel aksesuarlarla birlikte bir çok basınca bağlı uygulamalarda mükemmel düzeneği garanti eder. Opsiyonel su buharı ve gaz kontrol sistemi ile farklı gazlarla (su buharı, hidrojen, metan, karbondioksit  vb) sorpsiyon çalışmaları yapılabilir.


Model: STA PT1600 (HP)  STA PT1600 (HP) HiRes
Sıcaklık aralığı:

-150 …. 500/1000°C

 Oda sıcaklığından - 1000/1400/1600/ 1750/2000/2400°C 

-150…. 500/1000°C

 Oda sıcaklığından - 1000/1400/1600/ 1650/1750/2000/2400°C 

Numune kütlesi: maksimum 25g maksimum 5g
Çözünürlük: 0.5 ug 0.1 ug
Vakum: 10E-5mbar 10E-5mbar
Basınç: opsiyonel 2/5 bar opsiyonel 2/5 bar
Sensörler:

TG

TG – DTA

TG – DSC

TG

TG – DTA

TG – DTA

Sensor Malzemesi: E/K/S/B E/K/S/B
Elektronikler: Entegre Entegre
Arayüz: USB USB

Linseis’ın bütün termo analitik cihazları bilgisayar kontrollüdür ve kişisel yazılım modülleri Windows işletim sistemiyle çalışır. Yazılım sisteminin 3 tane modülü vardır. Sıcaklık kontrolü ,veri alma ve veri analizi. Linseis’ın 32 bitlik yazılım sistemi ölçüm hazırlığı , uygulama ve STA ile çalıştırılan bütün diğer termo analitik deneyler için gerekli koşulları sağlar. Linseis uygulama uzmanları ve deneyimli ekibi tarafında geliştirilen yazılımın kullanması ve anlaşılması çok kolaydır.

Genel Özellikler:

 • Program metin biçimleyebilir
 • Elektrik arızası durumda veri güveliği 
 • Kırılmaya karşı korumalı thermocouple
 • Minimum parametre bilgisiyle tekrarlanabilir ölçüm yapabilme
 • Anlık ölçümleri hesaplayabilme
 • 32 tane eğriye kadar karşılaştırma yapabilme
 • ASCII verisi alabilme ve gönderebilme
 • MS excele veri gönderme
 • Çoklu analiz (DSC TG, TMA, DIL, vb.)
 • Yakınlaşma fonksiyonu
 • 1. ve 2. Türevi alabilme
 • Programlanabilir gaz kontrolü
 • İstatiksel ölçüm paketi
 • Ücretsiz ölçeklendirme

 

TG – Özellikleri:

 • % ve mg olarak kütle değişimi
 • Kütle kaybındaki oran kontrolü
 • Kütle kaybının hesaplanması
 • Kalıntı kütle hesaplanması

 

HT-DSC – Özellikleri:

 • Camsı geçiş sıcaklığı
 • Eğri çıkartma
 • Karmaşık pik hesaplanması
 • Numune sıcaklığı için çok noktalı kalibrasyon
 • Entalpi değişimi için çok noktalı kalibrasyon
 • Isı akışı için Cp kalibrasyonu
 • Kumanda edilebilir sinyal ölçüm işlemleri

 


 • Hesaplanmış DTA sinyalinin belirlenmesi için yazılım
 • Farklı tiplerde vakum ve turbo moleküler pompa
 • İsteğe bağlı manuel , yarı otomatik ve otomatik gas kontrol kutusu(MFC)
 • Geniş hacimli penler(Altın, gümüş, platinyum, kuvars camı ,alümin oksit , alüminyum, yüksek basınca dayanıklı paslanmaz çelik, vb.)
 • Farklı ölçüm sistemleri
 • Opsiyonel Gaz Analiz Ünitesi(EGA) 


Materyaller:
Seramik/Cam/inşaat malzemeleri, Metaller/Alaşımlar, İnorganik maddeler

Sanayiler:
Seramik, İnşaat malzemeleri ve Cam endüstrisi, Otomotiv / Uçak / Uzay, Enerji Üretimi / Enerji  Araştırma, Akademik araştırma, Metal / Alaşım endüstrisi, elektronik endüstrisi

Argon gazı altında CaC2O4 kalsiyum oksalat monohidrat’ın dekompozisyonu
Kalsiyumun oksalatın dekompozisyonu sonucu evrimleşmiş olan gazlar ısıtılmış kılcallar ve kütle spektrometresinin içinden geçiyor. Kütle numarası 18(su) ,28(karbon monoksit) ve 44(karbon dioksit) olanlar grafikte gösterilmiştir.