STA HP TGA-DSC (STA Simultane Termal Analiz)Derecelendirme 0,00. Toplam oy 0.


Fiyat: 0,00 TL


Bookmark and Share


Modüler yapıdaki Termogravimetri numune sıcaklığı ve atmosfer belirlenip programlandığı sürece numunenin kütlesinin zamana ya da sıcaklığa karşı görüntülendiği bir tekniktir. Bu teknik maddenin bileşimlerinin belirlenmesi için kullanılır. Simultane TGA-DTA/DSC  maddenin sıcaklık ya da zaman karşısında kontrol edilmiş atmosferde ısı akışı (DSC) ve ağırlık değişimini (TGA)  ölçer. Bu iki metodun maddenin özelliklerini simultane ölçülmesi sadece üretimi arttırmaz ama sonuçların yorumlanmasını kolaylaştırır. Elde edilen bilgiler endotermik ve egzotermik olayların farkının belirlenmesini kütle kaybı olmadan sağlar (erime ve kristalizasyon) sağlar.

LINSEIS’ın Yüksek Basınç STA (Simultane termal analiz) cihazı eşsiz bir performans sağlar. Sistem  belirlenen atmosfer ve basınçta (50/150 bar)  ve -170°C  ile 1800°C arasında simultane kütle değişimi(TG) ve kalorik reaksiyonların(HDSC)  belirlenmesinde kullanılabilir. Bu cihaz tektir çünkü dünyadaki tek basınçlı STA dır. Bu cihazı en önemli karakteristik özellikleri yüksek çözünürlük, yüksek hassasiyet ve üzün süreli “drift stability”dir. STA platinyum serisi yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gerektiren uygulamalar için üretilmiştir.

Yüksek Basınçlı TGA-DSC nin uygulama alanları:

 • Piroliz çalışmaları
 • Biyokütle ve kömürün gazlaştırılması
 • (O2, H2, vb.)gazların testi
 • Oksidasyon çalışmaları

Model: STA HP/1 HP-TGA DSC STA HP/2 HP-TGA DSC
Sıcaklık aralığı Oda sıcaklığı - 1000°C -170°C - 1400/1600/1800°C
Maximum basınç: 150 bar 50 bar
Vakum: 10E-4 mbar 10E-4 mbar
TGA: --- ---
Maximum numune kütlesi: 2/15/100g 2/15g
Çözünürlük: 0.1/0.5/10 µg 0.1/0.5 µg
DSC: --- ---
DSC çözünürlüğü: 0.3/0.4/1 µW 0.3/0.4/1 µW
DSC sensörleri: E, K, S, C E, K, S, C
DTA: --- ---
Seçenekler: Basıncı kontrol edilebilir gaz karıştırıcı sistem (MFC) Basıncı kontrol edilebilir gaz karıştırıcı sistem (MFC) 
Atmosferler: Etkisiz, oksidatif, İndirgen, vakum.  Etkisiz, oksidatif, İndirgen, vakum. 

Linseis’ın bütün termo analitik cihazları bilgisayar kontrollüdür ve kişisel yazılım modülleri Windows işletim sistemiyle çalışır. Yazılım sisteminin 3 tane modülü vardır. Sıcaklık kontrolü ,veri alma ve veri analizi. Linseis’ın 32 bitlik yazılım sistemi ölçüm hazırlığı , uygulama ve STA ile çalıştırılan bütün diğer termo analitik deneyler için gerekli koşulları sağlar. Linseis’ın uygulama uzmanları ve deneyimli ekibi tarafında geliştirilen yazılımın kullanması ve anlaşılması çok kolaydır.


Genel Özellikler:
 • Program metin biçimleyebilir
 • Elektrik arızası durumda veri güveliği 
 • Kırılmaya karşı korumalı thermocouple
 • Minimum parametre bilgisiyle tekrarlanabilir ölçüm yapabilme
 • Anlık ölçümleri hesaplayabilme
 • 32 tane eğriye kadar karşılaştırma yapabilme
 • ASCII verisi alabilme ve gönderebilme
 • MS excele veri gönderme
 • Çoklu analiz (DSC TG, TMA, DIL, vb.)
 • Yakınlaşma fonksiyonu
 • 1. ve 2. Türevi alabilme
 • Programlanabilir gaz kontrolü
 • İstatiksel ölçüm paketi
 • Ücretsiz ölçeklendirme

TG – Özellikleri:

 • % ve mg olarak kütle değişimi
 • Kütle kaybındaki oran kontrolü
 • Kütle kaybının hesaplanması
 • Kalıntı kütle hesaplanması

HT-DSC – Özellikleri:

 • Camsı geçiş sıcaklığı
 • Eğri çıkartma
 • Karmaşık pik hesaplanması
 • Numune sıcaklığı için çok noktalı kalibrasyon
 • Entalpi değişimi için çok noktalı kalibrasyon
 • Isı akışı için Cp kalibrasyonu
 • Kumanda edilebilir sinyal ölçüm işlemleri • Piroliz çalışmaları
 • Kömür ve biokütlenin gazlaştırılması
 • CO2’nin ayrıştırılması
 • (O2, H2, vb.) gazların testi
 • Metal azalması/Oksidasyon Çalışmaları
 • Gaz soğurma analizi
 • Yoğunluk analizi
 • Gaz depolama
 • Zeolitler
 • Katalizörler
 • Gaz Analizi (FTIR, Raman, ELIF)
 • Kinetik analiz
 • Aşındırıcı atmosferler – Manyetik süspansiyon dengesi
 • Adsorpsiyon izotermleri(BET Yüzey analizi)
 • TPD, TPO, TPR ölçümleri (-196°C - 1800 °C)

Kömürün gazlaştırılması:
Örnek kömür numunesi CO2 gazı atmosferi altında gazlaştırılıyor. Deneyin şartları: Isıtıldığı süre boyunca 20 bar nitrojen , 10 bar CO2 gazlaştırıldığı sürece.

CO2  atmosferin altında 20 bar basınta kömürün gazlaştırılması.
Bu uygulama kömürün karbondioksit gazı altında 20 bar basınca gazlaştırılmasını gösteriyor.

Kalsiyum oksalatın dekompoziyonunun normal atmosfer ve basınç altında karşılaştırılması.
Kalsiyum oksalatın dekompozisyonunun basınç altında(20 bar kırmızı renkli eğri) atmosferik şartlarda (mavi eğri) karşılaştırılması. En önemli basınç bağlılığı 1. ve 3. dekompozisyon aşamasında gözlenebilir. 1. ve 3.  eğriler dekompozisyon aşamasında yüksek basınçta  yüksek sıcaklığa doğru kaymışlar.


 • Çeşitli gaz kutuları: manual, yarı otomatik ve düzenlemiş MFC
 • Buhar jeneratörü
 • Basınç kontrolü
 • Geniş penler (altın, gümüş, platinyum, aluminyum, Al2O3, grafit, tungsten, paslanmaz çelik (yüksek basınç için, vb.)
 • Çeşitli döner ve turbo moleküler pompalar.