NanoDropDerecelendirme 0,00. Toplam oy 0.


Fiyat: 0,00 TL


Bookmark and Share


DNA, RNA, oligonükleotidler ve protein konsantrasyonu ve saflığı ölçümleri için optimize edilmiş nano küvet

 • Modelin mikro birimi için uyumlu hücre
 • Her çeşit UV-VIS. Spektrometre ile uyumlu
 • Herhangi özel hücre taşıyıcısına ihtiyaç yok
 • Kullanılması ve temizlenmesi kolay
 • Dünya çapındaki ilk yaratıcı fikir

 


 


 • Nükleik asit konsantrasyon ölçümü
 • Nükleik asit saflık ölçümü
 • Protein konsantrasyon ölçümü(Direk UV yöntemiyle)
 • Canlı / Yaşam bilimi
 • Medikal
 • Ekolojik / Tarım
 • Yiyecek / Meşrubat

Uzunluk : 0.5㎜ Dalga boyu : 8.5㎜ ya da 15㎜
Boyutlar : 12.5x12.5x60㎜ Minimum numune hacmi : 2㎕/  
DNA tespit sınırı : 1.1ng/㎕ Protein tespit sınırı : 0.06㎎/㎖
DNA maksimum konsantrasyon : ±3000ng/㎕ Protein maksimum konsantrasyon : ±100㎎/㎖
DNA tekrarlanabilirliği 1000ng/㎕ : ±3.0ng/㎕ Protein tekrarlanabilirliği 1000ng/㎕ : ±0.05㎎/㎖