L75 PT Yatay Dilatometre (DIL Dilatometre)Derecelendirme 0,00. Toplam oy 0.


Fiyat: 0,00 TL


Bookmark and Share


 Dilatometre (DIL) serisinin L75H modüler yapıdaki modeli akademik araştırma ve gelişirtirme için labatuvarlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Bu sistemle birlikte ,  katıların ,  sıvıların  ,toz numunelerin , macunların  termal genleşme haraketleri  belirlenebilir.Sistem yüksek hassasiyet , doğruluk ve tekrarlanabilirlik garanti eder.Bu tarz dilatometrelerle vakum , oksitleyici ve indirgen gaz ortamlarında çalışılabilir.

Bu sistemin daha yüksek hassasiyet için tekli, çiftli ya da farklı versiyonlarını  sıralayabiliriz. İsteğe bağlı olarak dilatometrenin mekanik ya da elektronik parçaları ölçüm müsade ettiği sürece vakum odasından ayrılabilir. Otomatik gaz kontrolüyle kontak basınç uygulamaya bağlı olarak 10 ile 1000mN arasında sürekli olarak kalabilir. Bu özelliği sayesinde sürekli olarak seçilen kontak basıncı numune genleşirken ya da büzüşürken kontrol eder.

Aşağıdaki fiziksel özellikleri ölçebilir
CTE, Lineer Termal Genleşme, Fiziksel alfa ,Sinterlenme sıcaklığı, Faz değişimi ,Yumuşama noktası, Dekompozisyon sıcaklıkları, Camsı geçiş sıcaklığı.

 


Konfigürasyon: Tekli veya diferansiyel dilotometre
Sıcaklık aralığı:

-180  -  500/700/1000°C

Oda sıcaklığı - 1000/1400/1600/2000°C

Isınma/Soğuma oranları: 0.01 K/dk - 100 K/dk
Numune tutucu:

Silisyum < 1100°C

Al2O3 < 1750°C

Grafit 2000°C

Numune uzunluğu:  max. 50 mm
Numune boyutu: 7/12/20 mm
Ayarlanabilir numune basıncı: Max. 1000 mN
Ölçüm aralığı: 500/5000 µm
Çözünürlük: 0.125 nm
Atmosferler: İndirgen, etkisiz , oksitleyici , statik/dinamik
DTA hesaplanması: Opsiyonel
Elektronikler: Entegre
Arayüz: USB

 Linseis’ın bütün termo analitik cihazları bilgisayar kontrollüdür ve kişisel yazılım modülleri Windows işletim sistemiyle çalışır. Yazılım sisteminin 3 tane modülü vardır. Sıcaklık kontrolü ,veri alma ve veri analizi.Linseis’ın 32 bitlik yazılım sistemi ölçüm hazırlığı , uygulama ve Dilatometre ile çalıştırılan bütün diğer termo analitik deneyler için gerekli koşulları sağlar. Linseis’ın uygulama uzmanları ve deneyimli ekibi tarafında geliştirilen yazılımın kullanması ve anlaşılması çok kolaydır.
Genel Özellikler:

 • Program metin biçimleyebilme
 • Elektrik arızası durumunda veri güvenliği 
 • Kırılmaya karşı korumalı thermocouple
 • Minimum parametre bilgisiyle tekrarlanabilir ölçüm yapabilme
 • Anlık ölçümleri hesaplayabilme
 • 32 tane eğriye kadar karşılaştırma yapabilme
 • ASCII verisi alabilme ve gönderebilme
 • MS excele veri gönderme
 • Çoklu analiz (DSC TG, TMA, DIL, vb.)
 • Yakınlaşma fonksiyonu
 • 1. ve 2. Türevi alabilme
 • Programlanabilir gaz kontrolü
 • İstatiksel ölçüm paketi
 • Ücretsiz ölçeklendirme

Dilatometre Özellikleri:

 • Camsı geçişkenlik ve yumuşama noktası hesaplamaları 
 • Otomatik yazılım kontrolüyle yumuşama noktası hesaplama ve kontrol etme
 • Büzüşen ya da genleşen eğrileri gösterme 
 • Teknik ve fiziksel genleşme katsayısıyla hesaplama ve sunum.
 • RCS Yazılımı
 • Sinterleme işlemi hesabı
 • Yarı otomatik hesaplama fonksiyonu
 • Bazı sistemlerde düzeltme özelliği
 • Otomatik sıfır noktası ayarlama
 • Otomatik yazılım kontrolüyle numune basınç ayarı


Opsiyonel fırınlar:

 • L75/H 500LT -180°C  ile +500°C arasında
 • L75/H 700LT -180°C  ile +700°C arasında 
 • L75/H 1000 Oda sıcaklığı ile 1000°C arasında
 • L75/H 1400 Oda sıcaklığı ile 1400°C arasında
 • L75/H 1550 Oda sıcaklığı ile 1600°C arasında
 • L75/H 2000 Oda sıcaklığı ile 2000°C arasında
Aksesuarlar:
 • Farklı tiplerle(Diyazn/materyal) numune tutucuları
 • Manuel yada online numune uzunluğu veri girişi için sürgülü pergel.
 • 4 gaza kadar isteğe bağlı manuel , yarı otomatik , otomatik gaz kutusu.
 • Azot gazı altında çalışma imkanı

Materyaller:
Polimer , Seramik/Cam/İnşaat malzemeleri , Metaller/Alaşımlar ,inorganikler

Sanayiler
Seramik , İnşaat malzemeleri ve cam endüstrisi , Otomotiv/Uçak/Uzay , Araştırma , Akademik ve geliştirme , Metaller/Alaşım endüstrisi , Elektronik endüstrisi

Taş - Kristal (Hesaplanmış DTA)
Taş kristalin termal genleşmesi L75 dilatometreyle kolayca hesaplanabilir. DTA ölçümü matematiksel olarak numune sıcaklığına bağlıdır. Deneyde 575°C de faz geçişi gerçekleşiyor. Sıcaklık kalibrasyonu için ölçülen sıcaklıktaki sapma literatürdeki değer için   574°C olarak kullanılabilir.

Demir
Grafikte demir numunenin  Doğrusal termal genleşmesi (Delta L) ve CTE sinin argon gazı altındaki hesabını  görüyorsunuz. Isınma oranı 5K/dk.  763.3°C  den sonra (CTE nin pik sıcaklığı ) büzüşme saptanıyor , bu atomik yapıdaki değişme kuri noktası olarak bilinir.