DSC PT1600 – Diferansiyel Taramalı KalorimetriDerecelendirme 0,00. Toplam oy 0.


Fiyat: 0,00 TL


Bookmark and Share


Modüler yapıdaki Diferansiyel taramalı kalorimetri(DSC) en yaygın kullanılan termal analiz metodudur. LINSEIS'ın yüksek basınçlı DSC PT1600 yüksek kalorimetrik hassasiyette ölçüm yapması için tasarlandı. Bu özellikler mükemmel bir çözünürlük sağlıyor ve kullanım süresi boyunca zemin düzgünlüğü(baseline-stability) garanti edi. Bu cihaz ürün geliştirmenin vazgeçilmezi olan kalite kontörlü ve ArGe de kullanılır.

Bu DSC ve DTA sistemli cihaz farklı fırınlar kullanılarak sıcaklık aralıkları -150°C den 1750°C ye kadar kullanılabilir. Bu sistemin DSC ve DTA için bir çok farklı ölçüm metodu vardır ve bu metodlar farklı penlerle ölçülebilir. Vakum sistemi entalpi ve Cp  sayısal değerlerinin en temiz atmosferik ortamda ve 10E-5mbar vakum altında çalışmasını sağlar. Sistem opsiyonel olarak numune alma robotu ve MS veya FTIR bağlanmış olarak geliştirilebilir.

Ölçüm Sistemi:
DTA sensörü ve İki farklı DSC sensörü gibi  kullanımı kolay değiştirilebilir ölçüm sistemide mevcut. DSC PT1600 için E,K,S,B tipinde DSC sensörü mevcut. Bu da herhangi bir uygulama ,sıcaklık veya atmosferik ortam için mükemmel bir seçenek sağlıyor.


Sıcaklık aralığı:

-180°C - 500°C

Oda sıcaklığından - 1400/1500/1600/1650/1750°C

Sensörler: E/K/S/B
Sensör Tipi: DTA / DSC / DSC - Cp
Isıtma hızı: 0.001 K/dk ... 50 K/dk
Soğutma hızı: 0.001 K/dk ... 50 K/dk
Sensör: Isı akışı
Sıcaklık modülasyonu: Evet
Atmosferler: indirgen, oksit, etkisiz (statik, dinamik)
Vakum: 10E-5mbar
PC arayüzü: USB

Linseis’ın bütün termo analitik cihazları bilgisayar kontrollüdür ve kişisel yazılım modülleri Windows işletim sistemiyle çalışır. Yazılım sisteminin 3 tane modülü vardır. Sıcaklık kontrolü ,veri alma ve veri analizi. Linseis’ın 32 bitlik yazılım sistemi ölçüm hazırlığı , uygulama ve DSC ile çalıştırılan bütün diğer termo analitik deneyler için gerekli koşulları sağlar. Linseis uygulama uzmanları ve deneyimli ekibi tarafında geliştirilen yazılımın kullanması ve anlaşılması çok kolaydır.

Genel Özellikler:

 • DSC sıcaklık modülü
 • Minimum parametre bilgisiyle tekrarlanabilir ölçüm yapabilme.
 • Anlık ölçümleri hesaplayabilme
 • 32 tane eğriye kadar karşılaştırma yapma 
 • Eğri eksiltebilme
 • Çoklu analiz (DSC TG, TMA, DIL, vb.)
 • Yakınlaşabile fonksiyonu
 • 1. ve 2. Türevi alabilme
 • Çoklu grafik düzleştirme fonksiyonu
 • Karışık pik hesaplama
 • Numune sıcaklığı için çok noktalı kalibrasyon
 • Erime ısısında değişimler için çok noktalı kalibrasyon.
 • Isı akışı için (Cp) kalibrasyonu
 • Hesaplamaları kaydetme ve gönderme
 • Metin düzenleyebilme
 • ASCII verisini alınabilme ve gönderme
 • MS Excel’e veri gönderme
 • Yönlendirilmiş sinyal ölçüm işlemleri
 • Yakınlaşma fonksiyonu
 • Geri alma fonksiyonu

Materyaller:
İnorganik, Seramik, Metal ve Alaşımlar

Sanayiler: 
Otomotiv / Havacılık / Uzay, Enerji Üretimi / Enerji, Bilimsel Araştırma , Akademik gelişmeler , Kozmetik, Eczacılık ve Yiyecek endüstrisi , Kimyasal, Elektronik sanayisi

Ferritlerin üretimi:
Bu bileşenler yani  ZnO, Fe2O3 ve Cr2O3   manyetik ferritlerin üretiminde kullanılmak üzere manyetik ve elektronik özelliklerinin modifikasyonu için eklendi. 735°C de toz halinde karıştırılmış ferritlerin sinyal yapısı(egzotermik -20.6 J/g). 1034°C ve 1321°C’nin  üstündeki ısı akışı farklı safhalardaki erimelerden dolayı dik bir şekilde endotermik yöne doğru ilerliyor. DSC PT1600'ün S tipi sensörü düzgün zeminli(baseline-stability) ve gürültüsüz grafik sağlıyor. 1450°C de bunu koruyor. Bu kadar yüksek hassasiyet, tam entalpi ölçümü ve hesaplamaları gerçekleştirmek için gereklidir.


 • Farklı manual, yarı otomatik ve otomatik gaz kontrol ünitesi  (MFC ile birlikte)
 • Geniş penler isteğe bağlı altın , gümüş ,platinyum , alüminyum , paslanmaz çelik(Yüksek basınç için) vb.
 • Standart kapama presi ve özel yüksek basınca dayanaklı pen kapama presi.
 • Sıvı nitrojen soğutma sistemi (-180°C) 
 • Intracooler seçimine göre alternatif olarak nitrojen sıvı soğutma. 
 • 64 farklı yerden numune seçme robotu.