Gelişmiş Gaz Analizörü - (EGA)Derecelendirme 0,00. Toplam oy 0.


Fiyat: 0,00 TL


Bookmark and Share


  • FTIR :Fourier Dönüşümlü kızılötesi spektrokopisi : basit gaz ve gaz karışımlarının bileşenleri ppm mesafasinde ölçer(örnek olarak H2O, CO2, CO, H2S...)Polar molekül gereklidir. 
  • Raman Spektroskopi: Basit gaz bilenlerini ölçer. Bunun yanı sıra polar olmayan gazlar H2 ve N2 gibi ölçülebilir.
  • ELIF: Eksimer Lazer İndüklenmiş Parçalama Floresans : UV Lazer-bazlı Method gaz alkalin bileşenlerini ölçmek için kullanılır. (Örnek olarak NaCI, NaOH, KCI, KOH).