On-line Toksitlik AnalizörüDerecelendirme 0,00. Toplam oy 0.


Fiyat: 0,00 TL


Bookmark and Share

 Aşağıda su buharları ve kaynaklarının içindeki toksik bileşenlerinin takibi için olan hatta bağlı analizlerin portfolyosunun tanıtımını bulabilirsiniz.

 Aşağıdaki diğer sayfayı seçiniz
 

 Ra-TOX® On-line toksitlik analizörleri atık su tedavi edici bitkilerinden gelen atık atık su buharlarının akıllı toksik etkileri tedavi edici bitkiler algılamak için üretilmişlerdir. Birleştirilmiş olan bu teknoloji respirasyon hızına bağlı aktif atığın biyolojik aktivitesi için en önemli parametrelerden biridir.

 

Ra-TOX® respirasyon modülü her dakika solunum oranı hesaplanmış bir hareketli ortalama ile karşılaştırarak, analizörün toplu kap içindeki çamur / su karışımının solunum hızını ölçüyor.

 

Farklılık önceki alarm seviyesinden fazla olması halinde,alarm aktif hale gelecek. Ra-TOX®’un benzersiz dizaynı On-line Toxicity Analyzer iki oksijen sensör konseptlerini kullanarak diğer analizin olumsuzluklarının üstesinden geliyor. Bunun yerine kullanılan respirasyon hızı ölçümü tek bir DO-elektrot kullanılarak patentli teknolojidir. Respirasyon teknoloji kullanımı aynı zamanda BODst ve toksitliği belirlemek için at-line analizör Ra-COMBO® içinde mevcuttur.


Patentli solunum teknolojisi

 • WWTP ölçümler için sürekli gerçek atık kullanma – devam eden ölçümlerde toksitlik durumu 
 • Ölçüm WWTP ile aynı PH değerinde 
 • Ölçüm WWTP ile aynı sıcaklıkta 
 • Hızlı Cevap (tipik 5 dk.)
 • Kanıtlanmış teknoloji

  Genel Özellikler
 • Kullanıcı Arayüzü: 10.4" renkli dokunmatik ekran ile mükemmel açı ve grafik görüntüleme Uzaktan LAN Ethernet yazılımı ile kontrol edilebilir.
 • Toksitlik ve solunum olaylarını gerçek zamanlı olarak görüntüleme 
 • Standart otomatik temizle
 • Birinci sınıf dayanıklı hareketli parçalar yasa hızlı perilastik pompa ve  O2 elektrokod  solunum modülü .
 • Sonuç & alarm veri çıktısıyla birlikte birleşmiş endüstriyel PC(1000 numune akışı,tarih,zaman sonucu içerir
 • Elektronik bölümlerin sol tarafında çok fonksiyonlu kapalı USB girişi(Sonuçları yükleme ,program güncelleme , raporlama)  
 • Standart Ethernet TCP/IP bağlantısı
 • Ağırlık: 65 kg (144 lbs.)

  Seçenekler / Ekstra
  Atık ve atık su döngüsü içerisinde numune olmalı

 The AppliTOX® On-line Broadband Toxicity Analyzer iyi yapılandırılmış ISO 11348-Part 1 laboratuar işlemine dayanmış,tam otomatik toplu biyo-deneydir. Orijinal test protokolü 1980’lerden beri kullanılmaktadır ve çok sayıda ülkelerde ve uygulamalarda standart yöntem olarak kabul edilmiştir.

 

The AppliTOX® analizör sistemi toksisite katkıda bulunan hem organik(ot öldürücüler, böcek ilaçları,toksitler, çözücüler vs.) hem de organik olmayan, metal ve metal bileşenleri olan herhangi kimya bileşiminin algılanmasına ve ölçümüne izin veriyor.Standart yöntem ISO 11348-1 taze hazırlanmış Vibrio fischeri bakteri biyo ışıldama etkisine dayanmaktadır. Planktonik Vibrio fischeri tercihen ılıman ve alt tropikal sularda, dünyanın hemen hemen tüm okyanuslarında çok düşük miktarlarda bulunur.Bu canlı organizmalar kullanılarak, APPLITEK su kütlelerinin üzerindeki atıkların biyolojik etkilerinigüvenilir bir şekilde izleyerek eşsiz bir araç geliştirmeyi başardı.


 AppliTOX® metodolojisinin avantajları

 • Sürü prensibi ile çapraz kontaminasyon devam eden sistemle kıyaslandığında daha az riske sahip.
 • Analiz edilen veriler laboratuarda karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir. 
 • Kalibrasyondaki doğal azalma için doğrulama faktörleri kullanılabilir  
 • Biyofimleri elimine etmek için temizleme döngüsü eklenebilir.
 • Toksitlik testleri için farklı çözümler mevcut 
 • Farklı tuzluluk tamponlarının esnekliği 

  Uygulamalar
 • İçme suyu için güvenlik: Su alımı (birbirine bağlı) dağıtma sistemi
 • Görüntüleme istasyonları: Nehir suyu kalitesi
 • İmalat veya hizmet sektörlerinin su geri dönüşüm kontrolü 
 • WWTP de Atık su  görüntüleme

  Genel Özellikler
 • Vibrio fischerin su numunelerindeki ışık emülsiyonunun inhibitör etkisinin otomatikleştirilmiş sürü ölçümü. ISO 11348-1:2007 stadartlarına uygun  
 • Standart Döngü Süresi: 15, 30 dk.
 • Kullanıcı arayüzü : 5.7"  fonksiyonlu  tuşlarla  renkli dokunmatik ekran.Toksitlikle ifade edilen grafik ve ya % inhibitör değerlerini görüntüleme . Uzaktan LAN Ethernet yazılımı ile kontrol edilebilir.
 • Smart Özellikleri: Doğrulama faktörlerinin otomatik kalibrasyonu – otomatik temizleme
 • 1 aylık sabit operasyon prosedürü başlangıcıyla düşük bakım gereksinimi.
 • Sonuç & alarm veri çıktısıyla birlikte birleşmiş endüstriyel PC(1000 numune akışı,tarih,zaman sonucu içerir
 • Elektronik bölümlerin sol tarafında çok fonksiyonlu kapalı USB girişi(Sonuçları yükleme ,program güncelleme , raporlama)  
 • Bağlantı: aktif 4 - 20 mA, Ethernet, RS232, TCP-IP

  Seçenekler / Ekstra
 • Analiz tüketim paketi ile 1 ay tek çalışma yapılabilir.
 • Pozitif alarm durumu için laboratuar analizlerinde numune alıcı fazladan numune alabilir.
 • Nehir içme suyu uygulamaları için bu sistem toplam görüntülemenin bir parçası olabilir.